img608 685 385

Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie, które zostało przesłane w potwierdzeniu zamówienia, w formie wiadomości email, pocztą tradycyjną lub dołączając do odsyłanego produkt. 
Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie i produkt przed jego upływem na adres Tomasz Kolber "REBLOK® TK" ul. Bieżanowska 66A, 30-812 Kraków 
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany towar musi być nieużywany, nie montowany, kompletny (ze wszystkimi dostarczonymi elementami, włączając opakowanie) i odpowiednio zabezpieczony do transportu. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:         Tomasz Kolber "REBLOK® TK" ul. Bieżanowska 66A, 30-812 Kraków.
3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. 
4. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę (np. "za pobraniem"), sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. 
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 
7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu ("Zwroty i reklamacje") oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach gdy: 
- zamówiony przez konsumenta towar został wyprodukowany na indywidualne zamówienie, np. posiada inny kolor niż standardowy (informacja ta jest podawana na karcie produktu) 
- zamówione urządzenie zostało sprowadzone z zagranicy (import) na życzenie Klienta 
- został dostosowany do indywidualnych potrzeb konsumenta na Jego życzenie np. wykonanie otworu w zlewozmywaku.

REKLAMACJE - USZKODZENIE W TRANSPORCIE

Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

Kupujący w momencie odbioru przesyłki powinien sprawdzić towar na wypadek uszkodzeń transportowych i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w dniu dostarczenia przesyłki w obecności dostawcy - kuriera . Oryginał spisanego protokołu (biała kartka oryginał,  żółta kartka - kopia dla kuriera) należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia dokumentu na adres email sklepu (e_sklep@reblok.pl) - administrator skontaktuje się z klientem niezwłocznie po otrzymaniu protokołu reklamacyjnego i zleci odbiór uszkodzonego produktu. Reklamacje z tytułu uszkodzenia w transporcie są rozpatrywane na podstawie dostarczonego protokołu szkody spisanego z kurierem w dniu dostarczenia przesyłki. Protokół reklamacyjny musi zawierać dokładny opis uszkodzenia, w szczególności uszkodzenia opakowania. Kolejna sztuka zostanie nadana po wcześniejszym kontakcie ze strony administratora sklepu.  

Pobierz formularz odstąpienia od umowy - plik PDF

 Pobierz protokół szkody DPD - plik PDF